นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่แม่ "ป่วย"

Ico48

เข้าถึง เข้าใจ ความเป็นแม่ ความเป็นแม่เฒ่าที่ยิ่งใหญ่

อีกหนึ่งกำลังใจสำหรับแม่เฒ่า แม่และลูกน้อยค่ะ

เจริญธรรม สำนึกดี สำนึกความเป็นแม่

ยาดมเองค่ะ

เนื้อหาเต็ม: ในวันที่แม่ "ป่วย"