นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ในวันที่แม่ "ป่วย"

Ico48

คุงแม่ต้องเป็น Super Women ค่ะ หายป่วยไวเพราะมีคุงลูกเป็นยาวิเศษนะค่ะน้องก้อย สู้ๆ

เนื้อหาเต็ม: ในวันที่แม่ "ป่วย"