นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้อยากเขียนบันทึกนี้ค่ะ 5 กลยุทธง่ายๆในการใช้หลัก 80/20 ในการเรียนภาษาอังกฤษ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน