นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สารสำคัญในถั่งเช่า

Ico48

เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และ ประหลาดมาก ที่มีเห็นผุดขึ้นมาจากหัวหนอนที่ตายแล้ว

 

บรื้ย.....

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

เนื้อหาเต็ม: สารสำคัญในถั่งเช่า