นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด

Ico48

ปกติผมไม่เป็นคนที่ชอบบอกคนอื่นว่าผมมีผลงานอะไร

ผมคิดแล้วก็ทำเลยซะมากกว่า

ผลงานที่ทำไว้กับศูนย์คงจะทะยอยเขียนเพื่อให้บุคลากรรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยาก

ผลงานในวิชาชีพของผมด้านวิศวกรรมเคมีนั้น ผมเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 100,000 บาทมาแล้ว

(แต่อีกมุมมองหนึ่งนั้น สิ่งประดิษฐ์ไม่ใช่นวัตกรรม)

นวัตกรรมที่ผมทำก็อาจเช่นการสร้างโรงงานสาธิตเอทิลเอสเตอร์ (FAEE: Fatty Acid Ethyl Ester) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย

เป็นผลงานเด่นด้านไบโอดีเซลของ PSU (ท่านอธิการบดีชูศักดิ์) นำเสนอเป็น 1/10 ของผลงานเด่นมหาวิทยาลัย

หลักสูตรบริหารการทูตรุ่น 7 ระบุขอเรียนรู้ด้านปาล์มน้ำมันและไบโอดีเซลมาเป็นการเฉพาะ

เคยต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในจอร์แดนมาแล้ว (กระทรวงการต่างประเทศรับรู้เรื่องนี้)

คนที่บอกคุณ-----คงเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับ