นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด

Ico48

ผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณหมีสีสวยหรือคุณ-----ที่มีพฤติกรรมที่อยากจะ discredit ผมอย่างต่อเนื่องนะครับ

แต่ที่ผมปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เพื่อให้สังคมไทยส่วนหนึ่งได้เห็นว่า สังคมไทยเรายังมีปัญหาที่มีเยาวชนส่วนหนึ่งหลงผิดไม่คิดสร้างตนเองให้มีคุณค่า ด้วยการกระทำ เยาวชนส่วนนี้แสดงออกด้วยการกล่าวหรือเขียนให้ร้ายคนอื่นเป็นอย่างเดียว ซึ่งอาจมีปมด้อยมาจากการไร้ความสามารถ ไม่ยอมเรียนรู้ เชื่อในสิ่งที่ตนเองอยากเชื่อ จึงไม่กล้าเปิดเผยตัวตน เปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ซึ่งผมสงสารมากกว่าจะคิดโกรธเคืองครับ

ผมอ่านหนังสือ PUSH THE LIMIT แล้วรู้สึกดีที่มีคนรุ่นหลังเก่ง ดี มีความสุข ซึ่งเป็นหัวใจของบุคคลที่พึงปรารถนาในการที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทย

เราไม่ต้องสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เราควรสะสมความดีเล็ก ๆ ไว้ที่ละเล็กละน้อย และเป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคมไทย

ผมเป็นผู้ที่กล้ายืนหยัดในความเชื่อที่ผมคิดว่าดีงาม กล้าทำในสิ่งที่จะกระตุ้นให้คนรุ่นหลังได้ฝึกความคิดมากขึ้น ผมยอมรับว่าได้ใส่ pressure หรือความคาดหวังไว้กับบุคลากรมากกว่าผู้บริหารท่านอื่น ซึ่งผมคิดว่าต้องพยายามผลักดันให้เขาเหล่านั้นมีพฤติกรรมที่ดีกว่าค่านิยมไทยของการรักสบาย ที่จะมีชีวิตเพื่อผ่านไปวัน ๆ และไม่พร้อมที่จะแข่งขัน

เราอาจจะไม่รู้นะครับว่า สังคมไทยกำลังเผชิญกับอะไรบ้าง ต้องอ่านคำวิจารณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างว่า ทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ของไทยนั้นไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

พ่อแม่ต้องบังคับลูกเมื่อเล็กอย่างไร? บางครั้งผมก็ต้องบังคับบุคลากรบ้าง เพราะผมคิดว่าบุคลากรก็เหมือนลูกที่ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นครับ