นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นวัตกรรม: ไม่ยากอย่างที่คิด

Ico48

อ้อ โรงงานไบโอดีเซลผมยังเปิดให้บริการเป็นปกตินะครับ ลองไปใช้บริการได้ จะได้ไม่ฟังเขาว่าเพียงอย่างเดียว