นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59

Ico48
Monly (Recent Activities)
23 December 2015 22:04
#104330

3 ทีม ขาดทีมพี่โค้ก

เนื้อหาเต็ม: Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59