นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พักยกช่วงวันหยุดยาว

Ico48

นอนชายทะเลกลางคืนต้องพกยาัมใจครับ

แลกกันระหว่างเย็นสบายกับยุงที่ร้ายกว่าเสือ (ติดเกาะ)

อิอิอิ

เราเอง