นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ไม่ใช่หน้าที่

Ico48

ประเด็นนี้น่าจะเกิดจากการไม่อยากเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีข้อมูลที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าเป็นห่วงหากบุคลากรไม่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบจากการทำงานของตนเองได้

เนื้อหาเต็ม: ไม่ใช่หน้าที่