นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การแจ้งย้ายปลายทาง และทำบัตรประชาชนใหม่

Ico48

ตอบคุณเพลง คุณเเก้วกมล

ปกติต้องใช้บัตรประชาชนค่ะ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถดูได้ในระบบทะเบียนราษฎร์ หรือสามารถคัดสำเนาทะเบียนบ้านเดิมได้

ควรสอบถามรายละเอียดจากทางเทศบาลจะได้รายละเอียดมากกว่า

ตอบคุณYenly

สามารถย้ายไปที่บ้านหลังใหม่ได้เลยค่ะ บ้านหลังเดิมไม่ต้องหาคนมาอยู่ก็ได้

ตอบนพวรรณ

ปกติการย้ายที่อยู่ต้องมีที่อยู่ใหม่จึงจะย้ายไปทะเบียนบ้านใหม่ได้ ลองสอบถามรายละเอียดจากทางเทศบาลจะได้รายละเอียดมากกว่าค่ะ