นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากความภูมิใจกลับกลายเป็นความกังวล!!!

Ico48

ความเป็นแม่ย่อมกังวลกับลูกในทุกๆ เรื่องที่เข้ามา แต่ก็ต้องจัดหา และให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองบ้างนะค่ะ และให้กำลังใจ ให้เวลากับลูกเป็นสิ่งสำคัญค่ะ สู้ๆ ค่ะ คุณแม่สาว