นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จากความภูมิใจกลับกลายเป็นความกังวล!!!

Ico48
อโณ นีมัส [IP: 171.5.108.25]
08 กรกฎาคม 2559 16:14
#105287

 

โรงเรียน(ที่คุณก็รู้ว่าที่ไหน)นั้น มีครู "เกินกว่าครึ่ง"

ที่มีเจตนาทำให้การเรียนและการสอบ "ยากเกินปกติ"

 

ที่เห็นชัด ๆ คือการออกข้อสอบที่ไม่ค่อยสอนในห้อง

แต่กลับสอนครบถ้วนในชั่วโมงเรียนพิเศษ

 

หรือสอนครบถ้วนในห้อง แต่เป็นไปในลักษณะ รีบ และ ลวก

แต่กลับสอนละเอียดและทบทวนซ้ำในชั่วโมงเรียนพิเศษ

 

พฤติกรรมที่สะท้อนเจตนานั้นอย่างชัดเจนก็คือ

คำสั่งห้ามเผยแพร่ Sheet ที่เรียนในชั่วโมงเรียนพิเศษ

ให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนพิเศษ

 

ครูบางคนมีรายได้จากการสอนพิเศษเป็นหลักแสนต่อเดือน

ท่ามกลางความล้าเรียนของเด็ก และความเครียดของผู้ปกครอง

เป็นอย่างนี้มานานนับสิบปีแล้ว

 

มีการร้องเรียนจากผู้ปกครองทุกปี ปีละหลาย ๆ ครั้ง

แต่ทางผู้บริหารโรงเรียนก็ไม่ค่อยกล้าจัดการสักเท่าไร

 

...และมีแนวโน้มกว่าทั้งเด็กและผู้ปกครองจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ