นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมบันทึกใหม่ในรอบ ๗ วัน (๑๓ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙) ของ Share.psu

Ico48

เชิญชวนทุกท่านเพลินกับการ show and share จากบันทึกในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ

สุข สนุกกับการ show and share บนพื้นที่ชานชลาแห่งการแบ่งปันนี้ค่ะ

#บันทึกแนะนำ 22 ส.ค. 2559