นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่องหน้างานของฉัน

Ico48

#บันทึกแนะนำ 9 กันยายน 2559

ฉันทำอะไร?

สุข สนุกกับการ show and share ในพื้นที่ชานชลาแห่งการแบ่งปันแห่งนี้