นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพารา

Ico48

#บันทึกแนะนำ 19 กันยายน 2559

สุข สนุกกับการ show and share ในพื้นที่ share@psu ชานชลาแห่งการแบ่งปัน