นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Ico48

ยินดีด้วยกับ แมงปอ นะคะ คนคุณภาพจริงๆ