นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปลูกผักกินเองที่บ้าน

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
30 September 2016 17:29
#105583

#บันทึกแนะนำ 30 กันยายน 2559

DIY

สุข สนุก กับการ show and share บนชานชลา share@psu พื้นที่แห่งการแบ่งปัน