นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อึดอัดเมื่อถูกจัดให้อยู่ในกรอบ TOR

Ico48

ผมคงไม่ทำเรื่องสงสัยไปยังท่านอธิการบดีหรอกนะครับ เรื่องเล็ก ๆ ผมเชื่อว่ามีคนข้องใจมากกว่าผม คงเป็นเรื่องดีที่จะพบว่าสมรรถนะของอาจารย์ ม.อ. ต่ำและตกเป็นจำนวนมาก