นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 PISA สะท้อนความจริงสังคมไทย

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
11 December 2016 19:59
#105756

#บันทึกแนะนำ 11 พฤศจิกายน 2559