นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณมีปริญญากี่ใบ

Ico48

   ดีจังคะ ได้แง่คิด ได้ปรับพฤติกรรม ให้ความสำคัญกับเรื่องรอบตัวทุกๆอย่าง อยู่กับงานบ้าง ครอบครัวบ้าง ตัวเองบ้าง

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

เนื้อหาเต็ม: คุณมีปริญญากี่ใบ