นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สถานะของพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48

ท่านรองฯบุญประสิทธิ์ เขียนได้น่าอ่าน

เข้าใจง่าย ชัดเจนค่ะ