นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเกิดลูกชาย

Ico48
ดำขำ (Recent Activities)
30 December 2016 14:13
#105817

ชื่อนี้ดีนะค่ะ ขอให้น่ารัก แข็งแรง นะค่ะ น้องปัน

เนื้อหาเต็ม: วันเกิดลูกชาย