นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันเกิดลูกชาย

Ico48
คิดบวก (Recent Activities)
02 January 2017 06:58
#105823

สำเนาถูกต้องคะ

เนื้อหาเต็ม: วันเกิดลูกชาย