นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเข้าใจ vs ความจริง ในด้านลมฟ้าอากาศ

Ico48

เห็นด้วยกับอาจารย์ไปซะทุกประเด็นเลยค่ะ ความจริงถ้ามีขัดแย้งบ้างน่าจะดีนะคะ แต่ไม่ยักกะมีเลย 555