นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเข้าใจ vs ความจริง ในด้านลมฟ้าอากาศ

Ico48

ท่าน Smarn ครับ ผมก็เห็นด้วยในหลักการพื้นฐานนะครับ อากาศเย็นไหลลงล่าง แต่ผมว่าสะเอวของโลกมันอาจกว้างนะครับ ตอนนี้มันอาจเลื่อนไปอยู่แถวละติจูดที่ 10 องศาเหนือแล้วกระมังครับ แต่เขตป่าฝนก็ยังอยู่แนว equator line นะครับ