นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คุณมีปริญญากี่ใบ

Ico48

ถูกต้องค่ะ นู๋ตาล และยามเฝ้าshare เราควรจะให้ความสำคัญกับตัวเอง  และคนรอบข้างบ้าง  รักตัวเองบ้าง

เนื้อหาเต็ม: คุณมีปริญญากี่ใบ