นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สถานะของพนักงานมหาวิทยาลัย

Ico48
จันทร์วดี ลิ่มสกุล [IP: 172.31.112.159]
13 มกราคม 2560 15:25
#105847

ทุกคนมีสิทธิ์คิดต่าง ทุกคนมีสิทธิ์เห็นต่าง แต่ทุกความคิดต่าง เราจะคุยกันเพื่อหาทางออก เพราะนี่คือต่างคนต่างคิด (คลายเครียดค่ะ)