นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รวมใจชาวทรัพย์ กิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 (2)

Ico48
คนทรัพย์ [IP: 192.168.37.180]
23 กุมภาพันธ์ 2560 12:15
#105914

เป็นกิจกรรมที่ดีอีกหนึ่งกิจกรรม