นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ต้นศรีตรังมากคุณค่าของชาวสงขลานครินทร์

Ico48

เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และทุกคนมากค่ะ สมดังที่จั่วหัวเรื่องไว้