นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีอะไรในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 25 (1)

Ico48

ติดตามเพจ งานเกษตรภาคใต้ได้ที่ .......... https://www.facebook.com/agrifairfnr/