นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รู้ยัง..คนแต่งเพลง “ออเจ้าเอย” เป็นศิษย์เก่า ม.อ.

Ico48

เพิ่งรู้เลยครับวันนี้

“ใจสั่งมา”