นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ย้ายค่ายเบอร์เดิม

Ico48

ที่เป็นวัดติดยอดของค่ายที่ใช้อยู่ คือ วันตัดยอด หรือเปล่าคะ อ.

 

เนื้อหาเต็ม: ย้ายค่ายเบอร์เดิม