นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แด่คนพูดมาก

Ico48
"...การพูดน้อยของบางคน มีประโยชน์มาก เพราะเมื่อพูดน้อยก็ต้องรับฟังมาก คนที่พูดมากก็รับฟังน้อย..." เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ
เนื้อหาเต็ม: แด่คนพูดมาก