นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แด่คนพูดมาก

Ico48
"คนที่ทำงานมักจะไม่พูดมาก คนที่พูดมาก   ก็มักจะไม่ทำงาน เพราะมัวแต่พูดมากเกินจนลืมหน้าที่ของตัวเอง"  ถูกต้องคร๊าบบ 
เนื้อหาเต็ม: แด่คนพูดมาก