นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2

Ico48
momitha [IP: 27.6.46.218]
26 กันยายน 2562 15:44
#109874

The project produces innovation as a result. Innovative projects means that the project is innovative, not necessarily the results. Using new methods to create something. ... Innovation: The process of translating an idea or invention into a good or service that creates value or for which customers will pay.

check here MyBkexperiencemcdvoice official