นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หน้าฝนระวังเรื่องความชื้น

Ico48
Bayode [IP: 129.205.112.140]
27 ตุลาคม 2562 05:26
#110115

I really love this post, it is very great <a href="https://heraldsheets.com/2019/10/25/cardano-foundation-teams-up-coti-build-ada-payment-gateway/">Cardano</a>