นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ขอเชิญทดลองใช้โปรแกรม Access English

Ico48
Zara White [IP: 157.35.244.144]
17 พฤศจิกายน 2562 18:53
#110284

To the humankind lost in the concrete jungle, Idukki tourist places acquaints them with the splendor of nature and God’s magnificent creation. Idukki, one of the quaintest districts of Kerala, is home to a number of prominent tourist places.

<a href="https://highlightstory.com/7-best-places-visit-idukki-memorable-trip-ever/">places to visit in idukki</a>