นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัดส่วนผลงาน จำกัดความสามารถร่วมงาน

Ico48
Emrys Lewis [IP: 222.254.6.120]
28 Febuary 2020 10:29
#111499

ขนาดของแรงงานที่มีคุณภาพสูงและสัดส่วนของการจ้างงาน ... ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2014 อัตราการว่างงานของคนที่มีวุฒิปริญญาตรีอยู่ที่ 6.3%;

 

site