นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 20120828_PL1.jpg

Ico48
taylor [IP: 162.243.127.7]
06 กรกฎาคม 2563 12:39
#113210

AVG AntiVirus is a line of antivirus software developed by AVG Technologies, a subsidiary of Avast. It is available for Windows, macOS and Android. www.avg.com/retail | avg.com/retail

เนื้อหาเต็ม: 20120828_PL1.jpg