นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Railay02t.jpg

Ico48
Ella Johnson [IP: 191.96.97.58]
31 ธันวาคม 2563 12:57
#115712

Pleasant beach with easily accessible from Ao Nang by ferry. There's lots to do around the island. In a cafe, you can enjoy the weather, eat, shop or just relax. It's a nice spot for families, for families, for everyone in the town. Well, if you're into it, instead try one of it's cafes there with the popular "Sweet Cookie". In general, it's a perfect full-day ride to enjoy. Best professional essay writers recommended everyone to visit there.

เนื้อหาเต็ม: Railay02t.jpg