นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บันทึกแนะนำ แนะนำอะไร

Ico48

น่าจะต้องแนะนำว่า ไม่ควรอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับระบบ share เข้ามาแสดงความเห็นครับ เพราะหลัง ๆ มีพวกแปลก ๆ เข้ามา

เราอนุญาตให้บุคคลภายนอก อย่างน้อยก็อดีตบุคลากร สามารถลงทะเบียนใช้ระบบ share.psu.ac.th หรือไม่ครับ