นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โครงการเพื่อการพัฒนาพื้นฐานสู่งานนวัตกรรม “Update Talent”ลูกจ้าง รุ่น 2

Ico48
Jeffrey Simons [IP: 49.145.104.139]
21 January 2021 20:39
#116048

Thank you guys for uploading a decent list like this. The dragon city online and toca life world free game is what I'm looking for and you guys provided it to me.This certainly brings me a great deal of joy because I finally own these amazing games. I will tell my friends about this so that we can schedule a gaming session together and spend countless hours on them. By the way, how often do you guys upload these types of content? Because I will surely await it if ever you have some new additions.