นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

Ico48

พี่อี๊ดคนสวย และหุ่นงาม

ส่งเป็นหน่วยงานแรกเลยนะคะปีนี้ (เอ! หรือว่าปีที่แล้วด้วย จำไม่ได้)

 ขอบพระคุณแทนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะ