นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

Ico48
***น้องหยกคนสวยของพี่เช่นกัน พี่เป็นคนที่จะต้องทำอะไรแล้วไม่ชอบให้งานค้าง รู้สึกเครียดนะ เลยจะตอ้งรีบๆทำให้เสร็จจะได้จัดคิวทำงานอื่นต่อนะ อาจารย์ก็ขอบคุณพี่แล้ว แต่เจ้านายพี่ไม่มีเลยสักคำ สงสัยจะตอ้งรอ้งเพลงรออีกนานๆๆๆๆ