นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประกันคุณภาพด้านกิจการนักศึกษา

Ico48

*** อัมพร เพื่อนรัก link ข้อมูลข้างต้นให้ไปที่ประกันฯให้ด้วยนะจะ เพราะทำไม่เป็น ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆ

ถือว่าได้ช่วยเพื่อนนะจะ