นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สูตรความสำเร็จ

Ico48

ช่วยพยายามอีกนิด ..โดยนับชื่อพี่ให้หน่อยซิคับ ... ว่ากี่ % ..เพราะพี่ก็ทัศนคติดีดีดีดี ...555 (คนเขียนอะ..ดีหรือเป่า)

เนื้อหาเต็ม: สูตรความสำเร็จ