นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อลูกค้ามาเยือน

Ico48
หัวบล็อกสวยค่ะ ลูกค้าต้องชอบแน่ ๆ ที่บ้านสวย
เนื้อหาเต็ม: เมื่อลูกค้ามาเยือน