นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์ของมิกกี้ (ดื่มน้ำปรับระบบขับถ่าย)

Ico48

เห็นด้วยค่ะพี่มิกกี้ เพราะนอกจากจะช่วยระบบขับถ่ายแล้ว ยังช่วยแก้ร้อนในด้วย เพราะต้อยตีวิดเวลาร้อนในจะปากบวม ต้องดื่มน้ำมากๆ น้ำเก๊กฮวย น้ำจับเลี้ยงช่วยเสริมด้วย