นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประสบการณ์ของมิกกี้ (ดื่มน้ำปรับระบบขับถ่าย)

Ico48

ต้องลองไปทำดูแล้วค่ะ เพราะทดลองมาแล้ว จะพยายามอีกครั้ง หากได้ผลจะมาบอกอีกครั้งนะค่ะ